مدیریت منابع انسانی و بررسی رویکردها و اهداف و وظایف و عوامل موثر بر آن و نگاهی به آینده مدیریت

مدیریت منابع انسانی
فایل کامل مدیریت منابع انسانی و بررسی رویکردها و اهداف و وظایف و عوامل موثر بر آن و نگاهی به آینده مدیریت به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

138 مدیریت منابع انسانی و بررسی رویکردها و اهداف و وظایف و عوامل موثر بر آن و نگاهی به آینده مدیریت منابع انسانی 29 فهرست مطالبعنوان:مقدمه‌اي بر مديريت منابع انسانيآینده مدیریت منابع انسانی مديريت منابع انساني1 مقدمهمديريت امور كاركنان حوزه‌اي است كه به اندازه كل حوزه مديريت قدمت دارد اما به طور طبيعي دستخوش تغيير و تكامل شده است. نقطه عطف اين تغيير و تكامل جايي است كه به جاي مديريت كاركنان۱ ، مديريت منابع انساني۲ مطرح مي‌شود. مديريت منابع انساني علاوه بر دارا بودن مباني و مفاهيم مديريت كاركنان، رويكردهاي كلي‌تر و جديد‌تري را در مديريت نيروي انساني در نظر مي‌گيرد.2 تعريفمديريت منابع انساني معطوف به سياست‌ها، اقدامات و سيستم‌هايي است كه رفتار، طرز فكر و عملكرد كاركنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند.مديريت منابع انساني عبارتست از رويكردي استراتژيك به جذب، توسعه، مديريت، ايجاد انگيزش و دست‌يابي به تعهد منابع كليدي سازمان؛ يعني افرادي كه در آن يا براي آن كار مي‌كنند.مديريت منابع انساني فرايندي چهار وظيفه جذب، توسعه، ايجاد انگيزش و نگهداشت منابع انساني است.مديريت منابع انساني يعني مديريت كاركنان سازمان .مقصود از مديريت منابع انساني سياست‌ها و اقدامات مورد نياز براي اجراي بخشي از وظيفه مديريت است كه با جنبه‌هايي از فعاليت‌ كاركنان بستگي دارد، به ويژه براي كارمنديابي، آموزش دادن به كاركنان، ارزيابي عملكرد، دادن پاداش و ايجاد محيطي سالم و منصفانه براي كاركنان سازمان. براي مثال اين سياست‌ها و اقدامات دربرگيرنده موارد زير مي‌شود:• تجزيه و تحليل شغل (تعيين ماهيت شغل هر يك از كاركنان) • برنامه‌ريزي منابع انساني و كارمنديابي • گزينش داوطلبان واجد شرايط • توجيه و آموزش دادن به كاركنان تازه استخدام • مديريت حقوق و دستمزد (چگونگي جبران خدمت كاركنان) • ايجاد انگيزه و مزايا • ارزيابي عملكرد • برقراري ارتباط با كاركنان (مصاحبه، مشاوره و اجراي مقررات انضباطي) • توسعه نيروي انساني و آموزش • متعهد نمودن كاركنان به سازمان.3 مديريت منابع انساني و مديريت كاركنانبراي دهها سال، اجراي وظايف انتخاب، آموزش و جبران خدمت كاركنان وظايف اصلي حوزه‌اي به نام مديريت كاركنان بود. اين وظايف بدون توجه به اينكه چگونه به يكديگر مرتبط هستند انجام مي‌شدند. اما اكنون حوزه‌اي به نام مديريت منابع انساني مطرح شده است. مديريت منابع انساني آنطور كه در حال حاضر درك مي‌شود، به جاي رد يا حذف، تعميمي از نيازمندهاي سنتي اداره اثربخش كاركنان است. در اين حوزه درك مناسبي از رفتار بشري و مهارت استفاده از اين درك و بينش نياز است. هم‌چنين داشتن دانش و درك از وظايف مختلف كاركنان و آگاهي از شرايط محيطي ضروري است.مديريت منابع انساني در دهه 1980 ظهور كرد و توسط طرفداران آن به عنوان فصل جديدي در مديريت نيروي انساني تكامل يافت. اكنون اين توافق وجود دارد كه مديريت منابع انساني جايگزين مديريت كاركنان نمي‌شود بلكه به فرايندهاي مديريت كاركنان از منظر متفاوتي مي‌نگرد. هم‌چنين فلسفه‌هاي اصلي آن تا حد قابل ملاحظه‌اي متفاوت از مفاهيم سنتي مديريت كاركنان است. با اين همه برخي از رويكردهاي خاص مديريت كاركنان و روابط كاركنان مي‌توانند تحت عنوان رويكردهاي مديريت منابع انساني توصيف شوند زيرا در راستاي فلسفه اساسي مديريت منابع انساني هستند.مديريت منابع انساني رويكردي جامع به مديريت استراتژيك منابع كليدي سازمان يعني منابع انساني است. مديريت منابع انساني نه تنها رويكردي از روي سودآوري به مديريت كاركنان است بلكه رويكردي ويژه به روابط كاركنان با تأكيد بر تعهد و دو طرفه بودن ارتباط دارد.4 فلسفه مديريت منابع انساني • منابع انساني مهمترين دارايي يك سازمان است و مديريت اثربخش آنها كليد موفقيت سازمان است. • اگر سياست‌ها و رويه‌هاي مربوط به كاركنان سازمان با همديگر تطابق و سهم قابل ملاحظه‌اي در دستيابي به اهداف سازمان و برنامه‌هاي استراتژيك داشته باشند دستيابي به موفقيت سازماني محتمل‌تر است. • فرهنگ و ارزش‌هاي كلي، شرايط سازماني و رفتار مديريتي كه از آن فرهنگ نشأت مي‌گيرد تأثير زيادي بر دستيابي به تعالي مطلوب مي‌گذارد. چنين فرهنگي نيازمند مديريت شدن است بدين معني كه بايد تلاشي مستمر براي ايجاد پذيرش و انجام آنها صرف شود. • دستيابي به يكپارچگي نيازمند تلاش مستمر است. منظور از يكپارچگي اين است كه تمام اعضاي سازمان با داشتن حسي از مقصود مشترك با يكديگر كار كنند.

 • امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91

  امتحان نهایی فایل کامل امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91 به همراه لینک دانلود دانلود فایل امتحان نهایی حسابداری صنعتی سوم هنرستان به همراه پاسخنامه خرداد 91قالب: Pdf

 • شبیه سازی معادله سرعت لیزر در نرم افزار متلب

  معادله سرعت لیزر فایل کامل شبیه سازی معادله سرعت لیزر در نرم افزار متلب به همراه لینک دانلود دانلود فایل + برنامه شبیه سازی معادله سرعت لیزر در نرم افزار متلب + فایل گزارش به زبان انگلیسی ساده.+ پارامتر های…

 • پاورپوینت انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن

  انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن فایل کامل پاورپوینت انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن به همراه لینک دانلود دانلود فایل این پاورپوینت در مورد انواع سقفهای ساختمانی سنتی و مدرن در 190 اسلاید کامل و شامل مقدمه،تعریف، انواع سقفهای…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ابرکوه

  لایه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ابرکوه فایل کامل نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان ابرکوه به همراه لینک دانلود دانلود فایل نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان ابرکوه (واقع در استان یزد) - نقشه مدل رقومی ارتفاعی، یکی از مهم ترین…

 • بررسی محدود کنند های جریان اتصال کوتاه در سیستم های قدرت

  آنالیزتحلیلی وشبیه سازی فایل کامل بررسی محدود کنند های جریان اتصال کوتاه در سیستم های قدرت به همراه لینک دانلود دانلود فایل بررسی محدود کنند های جریان اتصال کوتاه در سیستم های قدرتتوسعه روز افزون سیستم هاي توزیع انرژي الکتریکی…