نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2

نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2
فایل کامل نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2 به همراه لینک دانلود

دانلود فایل

نمونه آزمونهای طراحی شهری خانه شهرسازان2نمونه آزمون آزمون طراحی شهری خانه شهرسازان1منابع اصلی طراحی شهری(تفکیک منابع بر اساس دروس آزمون)  درس زبان عمومی و تخصصی1. خسروی، نغمه؛ جزوه‌ی درس زبان عمومی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.2. حمیده، سارا؛ جزوه‌ی درس زبان تخصصی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.3. کوآن، رابرت؛ فرهنگ شهرسازی؛ تهران: آذرخش؛ 1386.4. فرهادی، حسین؛ انگلیسی برای دانشجویان رشته‌ی شهرسازی؛ تهران: سمت؛ 1384.5. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازش؛ 1384. درس مباحث عمومی شهرسازی ایران1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس مباحث عمومی شهرسازی ایران کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.3. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.4. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.5. شيعه، اسماعيل؛ مقدمه ای بر مبانی برنامه ريزی شهری؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، مرکز انتشارات، 1379.6. زياری، کرامت ا…؛ برنامه ريزی شهرهای جديد؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ 1379.7. مجتهدزاده، غلامحسين؛ برنامه ريزی شهری در ايران- انتشارات پيام نور8. کتاب سبز (راهنمای شهرداريها)-جلد پنجم: طرحهای شهری در ايران9. دانشور، تورج، طرح ريزی کالبدی و برنامه ريزی منطقه‌ای در ايران، آذرخش، چاپ اول 138110. احسن، مجيد ، مجموعه قوانين و مقررات شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران، چاپ اول 138211. قريب، فريدون؛ شبکه ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1376.12. حکمت‌نیا، حسن و ابوالفضل قنبری هفت‌چشمه؛ اصول و روشهای برنامه‌ریزی شهری؛ یزد: مفاخر؛ 1385. درس مبانی نظری معماری1. یزدی، مهدی؛ جزوه‌ی درس مبانی نظری معماری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.2. گیدیین، زیگفرید؛ فضا، زمان، معماری؛ ترجمه: مرحوم منوچهر مزینی؛ دانشگاه تهران3. مدنی‌پور، علی – طراحی فضای شهری – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری4. براند فری، هيلدر – طراحی شهری (به سوی يک شکل پايدارتر شهر) – مترجم: حسين بحرينی – شرکت پردازش و برنامه‌ريزی شهری5. قباديان، وحيد – مبانی و مفاهيم در معماری معاصر غرب – دفتر پژوهشهای فرهنگی6. لينچ، کوين – تئوری شکل شهر – مترجم: حسين بحرينی – دانشگاه تهران7. بيکن، ادموند – طراحی شهرها – مترجم: فرزانه طاهری – مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران8. رضازاده، راضیه؛ مبانی طراحی شهری؛ علم و صنعت9. گروتر؛ زیبایی‌شناسی در معماری؛ ترجمه: جهانشاه پاکزاد.10. توسلی، محمود؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.11. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی؛ مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران12. گلکار، کوروش؛ کندکاوی در تعريف طراحی شهری؛ مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران.13. گلکار، کوروش؛ اسناد هدایت طراحی شهری.14. معماریان، غلامحسین؛ سیری در مبانی نظری معماری؛ نشر سروش دانش.15. کالن، گوردون؛ گزیده‌ی منظر شهری؛ ترجمه‌ی منوچهر طبیبیان؛ تهران: دانشگاه تهران.16. کریر، راب؛ فضای شهری؛ ترجمه‌ی خسرو هاشمی‌نژاد؛ نشر خاک.17. لنگ، جان؛ آفرینش نظریه‌ی معماری؛ ترجمه‌ی علیرضا عینی‌فر؛ تهران: دانشگاه تهران. درس تاریخ معماری و شهرسازی1. یالپانیان، علی؛ مجوعه نکات و پرسشهای چهارگزینه‌ای طبقه‌بندی شده کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ 1385.2. یالپانیان، علی؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهر و شهرسازی کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.3. نوروزیان، رامین؛ جزوه‌ی درس تاریخ معماری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.3. جنگجو، شهرام؛ مجموعه سوالهای کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.4. جنگجو، شهرام؛ خلاصه مباحث اساسی کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای و طراحی شهری؛ تهران: پردازشگران؛ 1384.5. مشهدی زاده دهاقانی، ناصر؛ تحليلی از ويژگيهای برنامه ريزی شهری در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران؛ چاپ سوم؛ 13786. شیعه، اسماعیل؛ با شهر و منطقه در ايران؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت؛ 1378.7. موريس، جيمز؛ تاريخ شکل شهر، تا انقلاب صنعتی؛ ترجمه: راضيه رضازاده؛ تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران، چاپ دوم، 1374.8. حبیبی، سید محسن؛ از شار تا شهر؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1378.9. استروفسکی، واتسلاف؛ شهرسازي معاصر، از نخستين سرچشمه‌ها تا منشور آتن؛ ترجمه: لادن اعتضادی؛ تهران: مرکز نشر دانشگاهی؛ 1378.10. کامروا، سیدمحمدعلی؛ مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران؛ تهران: دانشگاه تهران؛ 1384.11. سلطان‌‌زاده، حسین؛ مقدمه‌ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران؛ نشر آبی (مرکز نظر دانشگاهی).12. حبیبی، سید محسن؛ شرح جریانهای فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی.13. ممفورد، لوییز؛ مدنیت و جامعه‌ی مدنی در بستر تاریخ؛ ترجمه‌ی احمد عظیمی بلوریان؛ خدمات فرهنگی رسا؛ 1381.14. پاکزاد، جهانشاه؛ جزوه‌ی درس تاریخ شهرسازی جهان.15. زارعی، ابراهیم؛ آشنایی با معماری جهان؛ همدان: نشر فن‌آوران.16. پیرنیا، محمدکریم؛ سبک‌شناسی معماری ایرانی؛ تدوین غلامحسین معماریان؛ نشر معمار.17. پیرنیا، محمدکریم؛ آشنایی با معماری اسلامی ایران؛ تدوین غلامحسین معماریان؛ نشر سروش دانش. درس تحلیل فضاهای معماری و شهری1. کوهساری، محمدجواد؛ جزوه‌ی درس تحلیل فضاهای معماری و شهری کنکور کارشناسی‌ارشد شهرسازی (برنامه‌ریزی و طراحی شهری)؛ تهران: خانه‌ی شهرسازان ایران؛ 1386.2. توسلی، محمود؛ قواعد و معیارهای طراحی فضای شهری؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.3. توسلی، محمود؛ طراحی فضای شهری 1 و 2؛ مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.4. توسلی، محمود؛ اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی؛ مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازی و معماری ايران5. توسلی، محمود؛ ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک؛ انتشارات پیام.6. بحرينی، حسين؛ فرآيند طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران.7. گلکار، کوروش؛ کندکاوی در تعريف طراحی شهری؛ مرکز مطالعات شهرسازی و معماری ايران.8. گلکار، کوروش؛ اسناد هدایت طراحی شهری.9. حبیبی، کیومرث؛ بهسازی و نوسازی در بافتهای کهن شهری.10. قریب، فریدون؛ شبکه‌ی ارتباطی در طراحی شهری؛ تهران: دانشگاه تهران.11. پاکزاد، جهانشاه؛ مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری؛ وزارت مسکن و شهرسازی.12. پاکزاد، جهانشاه؛ راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران؛ وزارت مسکن و شهرسازی.13. سلطان‌زاده، حسین؛ فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی.14. بنتلی، ای‌ين؛ الکک، آلن؛ مورين، پالن؛ گلين، سومک؛ اسميت، گراهام؛ محيطهای پاسخده؛ مترجم: دکتر بهزادفر؛ تهران: دانشگاه علم و صنعت.15. قاسمی اصفهانی، مروارید؛ اهل کجا هستیم؟ هویت‌بخشی به بافتهای مسکونی؛ انتشارات روزنه.16. قبادیان، وحید؛ بررسی اقلیمی ابنیه‌ی سنتی ایران.

 • پلان آماده اتوکد-طرح 90

  پلان آماده اتوکد فایل کامل پلان آماده اتوکد-طرح 90 به همراه لینک دانلود دانلود فایل پلان آماده اتوکد-طرح 90پلان آماده اتوکد-پلان ساختمان یک طبقههمراه با تمام جزییات اجرایی

 • پاورپوینت دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل

  دانلودپاورپوینت دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل فایل کامل پاورپوینت دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل به همراه لینک دانلود دانلود فایل توضیحات:فایل پاورپوینت دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل،در حجم 39 اسلاید،همراه با یک هدیه ویژه.بخشی از متن:دانشگاه ییل…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان تنکابن

  نقشه ی بخش های شهرستان تنکابن فایل کامل دانلود نقشه بخش های شهرستان تنکابن به همراه لینک دانلود دانلود فایل بخش های شهرستان تنکابن (واقع در استان مازندران)این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل…

 • پایان نامه زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازی

  پایان نامه زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازی فایل کامل پایان نامه زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازی به همراه لینک دانلود دانلود فایل پایان نامه زمانبندی كارهای بلادرنگ با فازیچكيدهزمانبندي كارهاي بلادرنگ با فازي در زمان پردازش و ضرب العجل هادر…

 • پاورپوینت بهداشت روان و اختلالات روانی کودکان،

  بهداشت روان و اختلالات روانی کودکان فایل کامل پاورپوینت بهداشت روان و اختلالات روانی کودکان، به همراه لینک دانلود دانلود فایل این پاورپوینت در مورد بهداشت روان و اختلالات روانی کودکان در 100 اسلاید کامل شامل بهداشت روان و اختلالات…